Mevcut başvuru formunuzu http://sis.bilgi.edu.tr/osym/OnKayit/LoginPrompt.asp adresinden güncelleyebilirsiniz.