İşletme Yan Dal Programı
Yıl Dönem Ders Kodu Ders Adı Kredisi
2. Yıl Güz BUS 211 Muhasebeye Giriş 6
2. Yıl Güz BUS 231 Yönetimde Yaklaşımlar 6
3. Yıl Güz BUS 311 Pazarlamanın Temelleri 6
3. Yıl Bahar BUS 332 Örgüt ve Örgütlenme 7
4. Yıl Güz BUS 331 Finans 5
4. Yıl Bahar BUS 402 Türkiye İş Çevresi 6