Old - İşletme Yan Dal Programı
Yıl Dönem Ders Kodu Ders Adı Kredisi
2. Yıl Güz BUS 211 Muhasebeye Giriş 6
2. Yıl Güz BUS 231 Yönetimde Yaklaşımlar 6
2. Yıl Güz BUS 273 İşletme için İstatistiki Analiz 6
2. Yıl Bahar BUS 212 Finansal Raporlama ve Maliyet Analizi 6
2. Yıl Bahar BUS 274 İşletme için İleri İstatistik 6
3. Yıl Güz BUS 301 İnsan Kaynakları Yönetimi 6
3. Yıl Güz BUS 311 Pazarlamanın Temelleri 6
3. Yıl Güz BUS 321 Üretim Yönetimi ve Operasyon 6
3. Yıl Güz BUS 331 Finans 5
3. Yıl Bahar BUS 312 İşletme Ekonomisi 6
3. Yıl Bahar BUS 332 Örgüt ve Örgütlenme 7
4. Yıl Güz BUS 401 Stratejik Yönetim 6
İşletme Yan Dal Programı
Yıl Dönem Ders Kodu Ders Adı Kredisi
2. Yıl Güz BUS 211 Muhasebeye Giriş 6
2. Yıl Güz BUS 231 Yönetimde Yaklaşımlar 6
3. Yıl Güz BUS 311 Pazarlamanın Temelleri 6
3. Yıl Bahar BUS 332 Örgüt ve Örgütlenme 7
4. Yıl Güz BUS 331 Finans 5
4. Yıl Bahar BUS 402 Türkiye İş Çevresi 6