İşletme-Ekonomi Yan Dal Programı
Yıl Dönem Ders Kodu Ders Adı Kredisi
2. Yıl Güz BUS 211 Muhasebeye Giriş 6
2. Yıl Güz EC 216 Mikroekonomi II 6
2. Yıl Güz EC 271 Ekonomistler için İstatistik I 5
2. Yıl Bahar BUS 212 Finansal Raporlama ve Maliyet Analizi 6
2. Yıl Bahar EC 214 Makroekonomi II 6
3. Yıl Güz BUS 311 Pazarlamanın Temelleri 6
3. Yıl Bahar EC 381 İşletme Ekonomisi I 6