Old - Siyaset Bilimi Yan Dal Programı
Yıl Dönem Ders Kodu Ders Adı Kredisi
2. Yıl Güz IR 211 Siyasal Düşünceler Tarihi I 6
2. Yıl Güz IR 231 Siyasi ve Diplomatik Tarih I 7
2. Yıl Güz IR 251 Türk Siyasal Hayatı I 6
2. Yıl Bahar IR 212 Siyasal Düşünceler Tarihi II 6
2. Yıl Bahar IR 232 Siyasi ve Diplomatik Tarih II 7
2. Yıl Bahar IR 252 Türk Siyasal Hayatı II 6
3. Yıl Güz IR 301 Karşılaştırmalı Siyaset I 6
3. Yıl Güz IR 305 Dünya Siyaseti I 6
3. Yıl Bahar IR 302 Karşılaştırmalı Siyaset II 6
3. Yıl Bahar IR 306 Dünya Siyaseti II 6
4. Yıl Güz IR 441 Türk Dış Politikası 6
4. Yıl Bahar IR 442 Türk Dış Politikasında Güncel Konular 6
Siyaset Bilimi Yan Dal Programı
Yıl Dönem Ders Kodu Ders Adı Kredisi
2. Yıl Güz IR 251 Türk Siyasal Hayatı I 6
2. Yıl Bahar IR 252 Türk Siyasal Hayatı II 6
3. Yıl Güz IR 211 Siyasal Düşünceler Tarihi I 6
3. Yıl Bahar IR 212 Siyasal Düşünceler Tarihi II 6
4. Yıl Güz IR 301 Karşılaştırmalı Siyaset I 6
4. Yıl Bahar IR 302 Karşılaştırmalı Siyaset II 6