Old - Sosyoloji Yan Dal Programı
Yıl Dönem Ders Kodu Ders Adı Kredisi
1. Yıl Güz SOC 110 Sosyolojinin Temelleri 6
2. Yıl Güz SOC 221 Çağdaş Türkiye Toplumunda Değişim I 5
2. Yıl Güz SOC 262 Kentleşme 7
2. Yıl Güz SOC 271 Sosyolojik Düşüncenin Tarihi I 5
2. Yıl Bahar SOC 222 Çağdaş Türkiye Toplumunda Değişim II 5
2. Yıl Bahar SOC 232 Sosyolojik Yaklaşımlar 5
2. Yıl Bahar SOC 272 Sosyolojik Düşüncenin Tarihi II 7
3. Yıl Güz SOC 332 Toplumsal Eşitsizlik 6
3. Yıl Bahar SOC 322 Aile ve Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi 6
3. Yıl Bahar SOC 341 Kültür Sosyolojisi 5
4. Yıl Güz SOC 421 Türk Düşünce Tarihi I 6
4. Yıl Bahar SOC 422 Türk Düşünce Tarihi II 6
Sosyoloji Yan Dal Programı
Yıl Dönem Ders Kodu Ders Adı Kredisi
1. Yıl Güz SOC 110 Sosyolojinin Temelleri 6
2. Yıl Güz SOC 221 Çağdaş Türkiye Toplumunda Değişim I 5
2. Yıl Güz SOC 262 Kentleşme 7
2. Yıl Güz SOC 271 Sosyolojik Düşüncenin Tarihi I 5
2. Yıl Bahar SOC 222 Çağdaş Türkiye Toplumunda Değişim II 5
2. Yıl Bahar SOC 272 Sosyolojik Düşüncenin Tarihi II 7
3. Yıl Güz SOC 332 Toplumsal Eşitsizlik 6
4. Yıl Bahar SOC 422 Türk Düşünce Tarihi II 6