Yan Dal Program Bilgisi

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Yan Dal Programı
Akademik Yıl Dönem Ders ID Ders Adı Kredi
2. Yıl Güz BUS 211 Muhasebeye Giriş 6
2. Yıl Bahar EC 102 Ekonomiye Giriş II 6
3. Yıl Güz BUS 311 Pazarlamanın Temelleri 6
3. Yıl Bahar INT 202 Uluslararası Ticaretin Temelleri 6
3. Yıl Bahar INT 326 Çokuluslu Şirketlerin Yönetimi 6
4. Yıl Güz BUS 331 Finans 5
4. Yıl Bahar LAW 418 Uluslararası Ticaret Hukuku 4